Krible Krable bidrager til børns kendskab til og interesse for natur

Projektet Krible Krable, som er drevet af Naturvejledning Danmark, bidrager gennem læringsaktiviteter samt elektroniske og trykte materialer til børns kendskab til og interesse for natur.

Gennem survey, observationer og interviews i løbet af evalueringens 2-årige periode ses det, at Krible Krable har givet børn i dagtilbud og indskoling konkrete erfaringer med og kendskab til natur. Derudover har projektet pirret deres nysgerrighed og interesse samt givet dem viden og kundskaber om relevante metoder og begreber. Desuden viser evalueringen, at pædagoger og lærere gennem Krible Krable har følt sig klædt på til at være rollemodeller for børnene og til at tilrettelægge og gennemføre naturfaglige læringsaktiviteter med børn ude i naturen.