Kontakt

Kontakt os for et uforpligtende og gratis møde om et skræddersyet evaluerings- og udviklingsforløb.
Foto på vej, kvinde

Suzie Auener, Astra

20 62 31 52 // sau@astra.dk // LinkedIn

Suzie er programleder i Neuc og den første du skal tale med, hvis du er interesseret i vores ydelser. Suzie er ansvarlig for koordinering af vejledning og evaluering af projekter samt daglig drift af NEUC. Suzie har flere års erfaring med udvikling og ledelse af projekter i både Astra og folkeskolen. Hun har arbejdet både praktisk og teoretisk med naturfagsudvikling og evaluering i grundskolen og har en baggrund som naturfagslærer og -vejleder. 

“Den gode evaluering er medtænkt ved projektets opstart, leverer information tidligt og i hele projektets løbetid og understøtter projektholder i at træffe gode beslutninger om projektet.”

Karin Mortensen, portræt

Karin Mortensen, Astra

22 18 87 65 // km@astra.dk // LinkedIn

Karin har flere års erfaring med udvikling og ledelse af projekter i folkeskolen. Hun har et særligt fokus på de betingelser, som skal være til stede for at nye praksisser kan opstå. Karin er desuden specialist i facilitering og innovation og har en master i voksnes læring og kompetenceudvikling.

“At have en god kritisk ven i en opstartsfase kan være den afgørende parameter for om et projekt skaber en blivende forandring eller om det ’bare’ var interessant.”


Christina Frausing Binau, portræt

Christina Frausing Binau, Astra

24 88 10 93 // cfb@astra.dk // LinkedIn

Christina er faglig konsulent inden for grundskolerelaterede, naturfaglige projekter. Christinas primære fokusområder er inden for tværfagligt arbejde, progression og målstyret undervisning i naturfagene. Christina har en baggrund som naturfagslærer og -vejleder og har arbejdet både praktisk og teoretisk med naturfagsudvikling i grundskolen. Christina har en mastergrad i sciencedidaktik.

“Evaluering bidrager ikke alene til udvikling af det enkelte naturfagsprojekt eller -program, men kan komme hele Naturfagsdanmark til gode.”


Dorte C. Elmeskov, Portræt

Dorte C. Elmeskov, Københavns Universitet

35 32 03 40 // dorte.elmeskov@ind.ku.dk

Dorte er specialkonsulent og arbejder med vejledning og evaluering af naturfaglige udviklingsprojekter. Dorte har mange års erfaring med evaluering inden for uddannelsesområdet og har siden 2013 arbejdet med evaluering af naturfaglige projekter i grundskole og ungdomsuddannelser. Dorte er uddannet cand.mag. i pædagogik.

”Dialog med projektholder om evalueringen undervejs i projektet er afgørende for, at evalueringens resultater bliver anvendt til at udvikle den naturfaglige praksis.”


Jan Sølberg, portræt

Jan Sølberg, Københavns Universitet

21 69 74 37 // jsolberg.academia.edu

Jan har siden 2002 beskæftiget sig med udvikling i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, med særlig fokus på hvordan man kan skabe varige forandringer inden for naturfagene. Han er særligt fokuseret på forankring, bæredygtighed og udbredelse af de mange gode indsatser på naturfagsområdet. Jan er lektor på Københavns Universitet, hvor han forsker i naturfagsdidaktik.

“Ændringer i praksis kræver ofte, at de grundlæggende forudsætninger for den eksisterende praksis udvikler sig til at kunne understøtte den nye praksis, så vedvarende forandringer opnås.”


Olga Trolle, portræt

Olga Trolle, Københavns Universitet

35 32 03 39 // olga.trolle@ind.ku.dk

Olga er konsulent og har siden 2012 arbejdet med evalueringer af naturfaglige projekter i grundskole, ungdomsuddannelser og kommuner. Olga er uddannet cand.pæd. i pædagogisk sociologi og har baggrund som pædagog.

”Lærere og elever sidder inde med vigtig viden om hvordan naturfaglige projekter virker i praksis. Det er afgørende at undersøge og formidle deres oplevelser af mødet med de naturfaglige projekter, for at blive klogere på det der virker og dermed give nye projekter mulighed for at blive endnu bedre.”


Majken Svendsen, Astra

40 49 50 78 // msv@astra.dk

Majken er specialkonsulent og arbejder med evaluering af naturfaglige indsatser på uddannelsesområdet. Majken har flere års erfaringer med udviklings- og evalueringsprojekter inden for både det sociale område og uddannelsesområdet. Majken er uddannet cand.scient.pol.

“Kobling mellem formål, evalueringsspørgsmål og valg af metode er med til at sikre at evalueringen genererer den efterspurgte viden”

Karina Magnussøn Andresen, Københavns Universitet

35 32 04 00 // kma@ind.ku.dk

Karina er specialkonsulent og arbejder med vejledning og evaluering af naturfaglige udviklingsprojekter. Karina har en baggrund som matematik- og naturfagslærer og har arbejdet både praktisk og teoretisk med naturfagsudvikling og evaluering i grundskolen. Hun er uddannet cand.soc. i uddannelsesvidenskab.

”Læring er hovedformålet med al undervisning og uddannelse. Derfor er det vigtigt at en evaluering er anvendelsesorienteret, systematisk og databaseret.”