Kategori Cases

NEUC har blandt andet gennemført evaluering af DRs ultra:bit, kortlægning af science fritidsaktiviteter for Villum Fonden og anbefalinger til natur­videnskabelige kampagner for Børne- og Undervisningsministeriet.

Samarbejde kræver forventningsafstemning

Formålet med evalueringen af projektet “Naturfag på det kulturhistoriske museum” på Københavns Museum har været todelt: Dels at undersøge elevernes udbytte og dels at undersøge projektets antagelser om ‘det gode samarbejde’. Evalueringen af ‘det gode samarbejde’ er tilgængelig her. Evalueringen…

Unsplash stock foto 13

Krible Krable bidrager til børns kendskab til og interesse for natur

Projektet Krible Krable, som er drevet af Naturvejledning Danmark, bidrager gennem læringsaktiviteter samt elektroniske og trykte materialer til børns kendskab til og interesse for natur. Gennem survey, observationer og interviews i løbet af evalueringens 2-årige periode ses det, at Krible…