Kategori Cases

NEUC har blandt andet gennemført evaluering af DRs ultra:bit, kortlægning af science fritidsaktiviteter for Villum Fonden og anbefalinger til natur­videnskabelige kampagner for Børne- og Undervisningsministeriet.

Samarbejde kræver forventningsafstemning

Formålet med evalueringen af projektet “Naturfag på det kulturhistoriske museum” på Københavns Museum har været todelt: Dels at undersøge elevernes udbytte og dels at undersøge projektets antagelser om ‘det gode samarbejde’. Evalueringen af ‘det gode samarbejde’ er tilgængelig her. Evalueringen…