Samarbejde kræver forventningsafstemning

Formålet med evalueringen af projektet “Naturfag på det kulturhistoriske museum” på Københavns Museum har været todelt: Dels at undersøge elevernes udbytte og dels at undersøge projektets antagelser om ‘det gode samarbejde’. Evalueringen af ‘det gode samarbejde’ er tilgængelig her.

Evalueringen antyder, at stor udskiftning i personkredsen er en virkelighed som projekter, der arbejder på grundskoleområdet, må indrette sig efter og tilrettelægge projektets samarbejdsform efter. Evalueringen antyder også, at det er afgørende, at projekter tidligt i opstarten fastlægger og kommunikerer en samarbejdsform med de gensidige forventninger til, hvad den valgte samarbejdsform indebærer. Uanset hvor godt en samarbejdsform og tilhørende forventninger er kommunikeret, antyder evalueringen dog også, at muligheden for at gennemføre en bestemt samarbejdsform, samt hvilke samarbejdsmetoder der er virksomme, i høj grad afhænger af de enkelte deltagers præferencer, erfaringer og arbejdspres i øvrigt.