Science Talent Junior understøtter elevers engagement og interesse for naturvidenskab

Science Talent Junior, som er et blandt flere tilbud på talentcentret i Sorø, understøtter gennem laboratoriearbejde, faglige udfordringer og samværet med andre unge på camps elevernes engagement og interesse for naturvidenskab.

Gennem en toårig surveyundersøgelse blandt 7. og 8. klasse-elever, der deltog på Science Talent Junior camps i hhv. 2022 og 2023, fremgår det, at eleverne oplever at forløbet understøtter deres engagement i, og er med til at understøtte og fastholde deres interesse for, naturvidenskab.