Vi evaluerer naturfagsindsatser

Vi er eksperter i evaluering, naturfag og didaktik – og vi er din kritiske ven. I et skræddersyet evalueringsforløb mødes vi løbende med dig og bidrager til projektets udvikling med den viden, som vi henter i deltagernes praksis.

Hos os får du en valid og forskningsbaseret evaluering af dit projekt og et afsluttende formidlingsprodukt, som er tilpasset dine behov for afrapportering.

Kontakt os for et uforpligtende og gratis møde.

Evalueringstilgange i naturfag i grundskolen

Rapporten er udarbejdet for Børne- og undervisningsministeriet og udpeger centrale evalueringsfaglige problemstillinger og tilgange. I rapporten bliver der ligeledes fremdraget eksempler på danske og internationale evalueringsværktøjer, som vil kunne inspirere til et videre arbejde med udvikling af et evalueringsværktøj til natur/teknologi og naturfagene i udskolingen.

Foranalyse til naturvidenskabelige kampagner

NEUC har for Undervisningsministeriet gennemført en foranalyse, der skal danne grundlag for nationale naturvidenskabelige kampagner, som et led i udmøntningen af den nationale naturvidenskabsstrategi. Anbefalingerne peger på flere indsatser for at bearbejde fordomme og antagelser om naturvidenskab og STEM og om personer, der arbejder inden for naturvidenskab og STEM. Altsammen med udgangspunkt i naturvidenskabelige fortællinger, som sætter fokus på naturvidenskabens spændende og forunderlige verden.

NEUC evaluerer DR’s storstilede teknologiprojekt ultra:bit

Et storstilet fælles lærings- og undervisningsprojekt udviklet af DR, elever på en hel skoleårgang en unik mulighed for at lære kodning, teknologi og digital dannelse. 90% af alle elever, der i sommeren 2018 begyndte i 4. klasse, har fået deres egen micro-computer, som de kan bruge til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning. NEUC skal undersøge elevernes udbytte af deres arbejde med microbits. Læs den første delrapport her.

Foto: Bjarne Bergius Hermansen