Fra idé til anvendt viden

Vi er eksperter i udvikling, naturfag og didaktik. I et skræddersyet evalueringsforløb mødes vi løbende med dig og bidrager til projektets udvikling med viden, som vi henter i deltagernes praksis.

I Danmark investeres hvert år mange ressourcer i udviklingsprojekter, som skal give naturfagene et løft. NEUC er etableret for at sikre og videreudvikle kvaliteten af naturfaglige udviklingsprojekter, så de skaber reelle forandringer af praksis.

Vi evaluerer naturfagsindsatser

Hos os får du en valid og forskningsbaseret evaluering af dit projekt og et formidlingsprodukt, som er tilpasset dine behov.

NEUC tilbyder skræddersyede evaluerings- og udviklingsforløb

Optimalt set følger vi naturfaglige udviklingsprocesser hele vejen fra ide til gennemførelse. Er dit behov begrænset til en særlig fase eller et særligt fokus i projektet, tilpasser vi ydelsen til dine ønsker. Vi sætter os grundigt ind i projektets strategiske behov og leverer et kvalificeret og specielt tilpasset forløb

Vi er naturfaglige forskere, didaktikere og evalueringseksperter

NEUC’s ydelser er baseret på en kombination af forskningsbaseret indsigt i evaluering af udviklingsprojekter, didaktisk faglighed og indgående kendskab til naturfaglige indsatser over hele landet.

Fokus på udvikling

Når du køber en evaluering hos NEUC, får du samtidig en kritisk ven, som brænder for at kvalificere og bidrage til udviklingen af dit projekt. Vi mødes med dig flere gange i forløbet, hvor vi leverer delresultater fra evalueringen og sparrer med dig om, hvordan resultaterne kan bruges i udviklingen af dit projekt.

Dreng holder firben (ultrawide)