NEUC

Vi er eksperter i udvikling , naturfag og didaktik – og vi er din kritiske ven. I et skræddersyet evalueringsforløb mødes vi løbende med dig og bidrager til projektets udvikling med viden, som vi henter i deltagernes praksis.

Vi evaluerer naturfagsindsatser

Hos os får du en valid og forskningsbaseret evaluering af dit projekt og et afsluttende formidlingsprodukt, som er tilpasset dine behov for afrapportering.

NEUC tilbyder skræddersyede evaluerings- og udviklingsforløb

Optimalt set følger vi naturfaglige udviklingsprocesser hele vejen fra ide til gennemførelse. Er dit behov begrænset til en særlig fase eller et særligt fokus i projektet, tilpasser vi ydelsen til dine ønsker. Vi sætter os grundigt ind i projektets strategiske behov og leverer et kvalificeret og specielt tilpasset forløb

Vi er forskere, didaktikere og naturvidenskabelige

NEUC’s ydelser er baseret på en kombination af forskningsbaseret indsigt i evaluering af udviklingsprojekter, didaktisk faglighed og indgående kendskab til naturfaglige indsatser over hele landet.

Vi er din kritiske ven

Når du køber en evaluering hos NEUC, får du samtidig en kritisk ven, som brænder for at kvalificere og bidrage til udviklingen af dit projekt. Vi mødes med dig flere gange i forløbet, hvor vi leverer delresultater fra evalueringen og sparrer med dig om, hvordan resultaterne kan bruges i udviklingen af dit projekt.

Dreng holder firben (ultrawide)

Fremgangsmåde

Vi mødes med dig løbende undervejs, hvor vi leverer delresultater fra evalueringen og sparrer med dig om, hvordan resultaterne kan anvendes i den videre udvikling af dit projekt.

  1. Indledningsvist mødes vi og har en dialog om opgaven.
  2. På baggrund af vores møde udvikler vi et design og udarbejder et tilbud på opgaven.
  3. Afhængig af om jeres projekt er finansieret eller om I søger finansiering, vil næste skridt være, at indgå en formel aftale og justere design.
  1. Sammen lægger vi en plan for evalueringsforløbet.
  2. Vi gennemfører evalueringen og holder løbende møder med jer, så vi sikrer at resultaterne kan få en indflydelse på evt. justering af projektets aktiviteter.
  3. Evalueringsforløbet afsluttes med et formidlingsprodukt med analyse, resultater og anbefalinger.