Eksterne læringsmiljøer kan lære af ZOO’s erfaringer med bl.a. narrativer og autentiske cases som omdrejningspunkt for undervisningsforløb

NEUC har gennemført evaluering af ‘Matematikken som metode til at forstå naturbevarelse’ i perioden fra primo 2020 til medio 2023.

Evalueringen har fulgt Zoologisk Have Københavns (ZOO) arbejde med at udvikle og gennemføre undervisningsforløbet ‘Hjælp chimpansen’, der sigter mod, at eleverne lærer om naturbevarelse, mens de bruger matematik som redskab.

Evalueringens afsluttende rapport indkredser en række opmærksomhedspunkter, som ZOO og andre eksterne læringsmiljøer kan have for øje, når udviklingsprojekter med undervisningsforløb som omdrejningspunkt skal søsættes. Opmærksomhedspunkterne kan ses af de to selvstændige plakater, der uddybes i rapporten.