Om os

NEUC er et samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) på Københavns Universitet og Astra – det nationale naturfagscenter.

Vi er fra Københavns Universitet og Astra

Samarbejdet giver os mulighed for at trække på et stort netværk af eksperter til evaluering af lige præcis din naturfagsindsats. Evalueringsopgaver hos NEUC bliver typisk udført i et samarbejde mellem konsulenter fra begge institutioner. Astra er ansvarlig for den daglige ledelse og administration.

Vi styrker naturfagsindsatser

I Danmark investeres hvert år mange ressourcer i udviklingsprojekter, som skal give naturfagene et løft. NEUC er etableret for at sikre og videreudvikle kvaliteten af naturfaglige udviklingsprojekter, så de skaber reelle forandringer af praksis. Med den rigtige vejledning tidligt i projektforløbene kvalificerer vi projekternes design og indhold og sikrer, at videnopsamling og formidling af resultater tænkes med fra begyndelsen.

Det gør vi ved at:

  • Indgå som vejledere, evaluatorer og undervisere i naturfagsindsatser.
  • Støtte aktørerne, så de opnår optimal sammenhæng mellem mål og midler i deres projekter.
  • Samarbejde med aktørerne om udvikling af deres projekter, så indsatsen kan informere praksis og forankres.
  • Indhente og formidle viden fra praksis og forskning i Danmark og udlandet.

Styregruppe

Arbejdet i NEUC følges tæt af en styregruppe bestående af lektor Jan Sølberg fra Københavns Universitet og udviklingschef Dorte Salomonsen fra Astra. NEUC blev stiftet i 2014.