Om os

NEUC som blev stiftet i 2014 er et samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) på Københavns Universitet og Astra – det nationale naturfagscenter.

Vi er fra Københavns Universitet og Astra

Samarbejdet giver os mulighed for at trække på et stort netværk af eksperter til evaluering af lige præcis din naturfagsindsats. Evalueringsopgaver hos NEUC bliver typisk udført i et samarbejde mellem konsulenter fra begge institutioner. Astra er ansvarlig for den daglige ledelse og administration.

Vi styrker naturfagsindsatser

I Danmark investeres hvert år mange ressourcer i udviklingsprojekter, som skal give naturfagene et løft. NEUC er etableret for at sikre og videreudvikle kvaliteten af naturfaglige udviklingsprojekter, så de skaber reelle forandringer af praksis. Med den rigtige vejledning tidligt i projektforløbene kvalificerer vi projekternes design og indhold og sikrer, at videnopsamling og formidling af resultater tænkes med fra begyndelsen.

Det gør vi ved at:

 • Indgå som vejledere, evaluatorer og undervisere i naturfagsindsatser.
 • Støtte aktører, så de opnår optimal sammenhæng mellem mål og midler i deres projekter.
 • Samarbejde med aktører om udvikling af deres projekter, så indsatsen kan informere praksis og forankres.
 • Yde hjælp til at aktører kan etablere egen evalueringspraksis – også i eksterne læringsmiljøer.
 • Indhente og formidle viden fra praksis og forskning i Danmark og udlandet.

Styregruppe

Arbejdet i NEUC følges tæt af en styregruppe bestående af lektor Jan Sølberg fra Københavns Universitet og udviklingschef Dorte Salomonsen fra Astra.

Fremgangsmåde

Vi mødes med dig løbende undervejs, hvor vi leverer delresultater fra evalueringen og sparrer med dig om, hvordan resultaterne kan anvendes i den videre udvikling af dit projekt.

 1. Indledningsvist mødes vi og har en dialog om opgaven.
 2. På baggrund af vores møde udvikler vi et design og udarbejder et tilbud på opgaven.
 3. Afhængig af om jeres projekt er finansieret eller om I søger finansiering, vil næste skridt være, at indgå en formel aftale og justere design.
 1. Sammen lægger vi en plan for evalueringsforløbet.
 2. Vi gennemfører evalueringen og holder løbende møder med jer, så vi sikrer at resultaterne kan få en indflydelse på evt. justering af projektets aktiviteter.
 3. Evalueringsforløbet afsluttes med et formidlingsprodukt med analyse, resultater og anbefalinger.

NEUC har desværre ikke mulighed for at evaluere alle projekter. Hvis du har et mindre projekt, opfordrer vi imidlertid til at undersøge Nordeafondens evalueringsguide, som har gode forslag til evaluering af projekter i alle størrelser.

Find Nordeafondens evalueringsguide nedenfor.