Udvikling af en fælles evalueringsmodel som afsæt for en styrket evalueringspraksis

Udvikling af en fælles evalueringsmodel kan bidrage til at tydeliggøre styrker og svagheder ved en eksisterende evalueringspraksis.

“Vi vil gerne have noget mere ud af vores evalueringer!” Vækker dette udsagn genklang i din organisation? Det er i hvert fald et ønske, som Fremtidens Science Talenter har. NEUC har derfor udviklet og beskrevet en evalueringsmodel til programmet. Modellen tager afsæt i de eksisterende dataindsamlingsredskaber og arbejdsgange og har både til formål at skabe et systematisk overblik over nuværende evalueringspraksis og præsentere forslag til, hvordan forskellige justeringer kan bidrage til et øget udbytte af de evalueringsaktiviteter, som gennemføres fremover.