Unge Forskere understøtter elevernes kompetencer fagligt og socialt

Evalueringen af talentprogrammet Unge Forskere viser, at det skaber stor værdi for de deltagende elever.

NEUC har gennemført en undersøgelse af, hvordan de gymnasiale uddannelser arbejder med talentprogrammet Unge Forskere, samt hvilken værdi det har for eleverne at deltage. Undersøgelsen peger på, at Unge Forskere som talentarbejde skaber stor værdi for de deltagende elever ved at understøtte deres kompetencer både fagligt og socialt.