Tag VIA University College

Mange potentialer i arbejdet med engineering i skolen

Kortlægningen af engineering indsatser viser, at der er en række potentialer i arbejdet med engineering, og ligeledes en række udfordringer. Engineering i Skolen er en stor national indsats, som har til formål at bringe engineering ind i naturfagsundervisningen i grundskolen.…