Tag Science Talenter

Unsplash stock foto 06

Science Talent Genius fremmer talentarbejdet

Det er til glæde for alle i klassen at skolen får blik for højtbegavede børn, at læreren er på talentkursus og eleverne på talentcamps. NEUC har evalueret Science Talenters projekt Science Talent Genius, der er et initiativ for højt begavede…