Tag Naturvidenskabernes Hus

Unsplash stock foto 15

Naturfagsmaraton styrker naturfagene

Naturfagsmaraton motiverer eleverne, understøtter lærernes arbejde i naturfagene og understøtter den naturfaglige kultur. NEUC har gennemført en evaluering af Naturfagsmaraton for Naturvidenskabernes Hus i perioden medio 2019 til ultimo 2022. Evalueringen viser at Naturfagsmaraton er med til at motivere og…

Mange potentialer i arbejdet med engineering i skolen

Kortlægningen af engineering indsatser viser, at der er en række potentialer i arbejdet med engineering, og ligeledes en række udfordringer. Engineering i Skolen er en stor national indsats, som har til formål at bringe engineering ind i naturfagsundervisningen i grundskolen.…