STEM for verdensmålene motiverer gymnasieelever med virkelighedsnære problemstillinger og ægte forskningsdata

Projektet STEM for verdensmålene, som er gennemført af Mellemfolkeligt Samvirke og DTU, har udviklet seks naturvidenskabelige undervisningsforløb til gymnasiet, der kobler naturvidenskab og FNs verdensmål. Kvalitative interviews med elever og undervisere viser, at det er lykkedes projektet at udvikle forløb, der gennem varieret undervisning motiverer eleverne ved at sætte fokus på virkelighedsnære problemstillinger og at give eleverne mulighed for at arbejde med naturvidenskabelige forskningsdata. Samtidig får eleverne viden om og perspektiver på, hvordan naturvidenskabelig viden og metoder kan anvendes i arbejdet med at løse globale udfordringer.