Science Talent Senior understøtter unges motivation for at lære nyt på et højt fagligt niveau

Science Talent Senior understøtter unges motivation for at lære noget nyt på et højt fagligt niveau, men coronaundervisningens virtuelle format har udfordret oplevelsen af at høre til et socialt fællesskab. 

NEUC har gennem survey og kvalitative interviews undersøgt, hvordan Science Talent Senior (STS) imødekommer deltagernes motivation for naturvidenskab og deres overvejelser om valg af fremtidig karriere. Evalueringen viser, at det er lykkedes STS at udfordre de unge på et højt fagligt niveau og at inspirere dem til en fremtidig karriere inden for naturvidenskab. Samtidig har den virtuelle undervisning, forårsaget af COVID-19, udfordret deltagernes mulighed for at deltage i undersøgende arbejde samt deres oplevelse af at høre til et socialt fællesskab.