Science Talent Genius fremmer talentarbejdet

Det er til glæde for alle i klassen at skolen får blik for højtbegavede børn, at læreren er på talentkursus og eleverne på talentcamps.

NEUC har evalueret Science Talenters projekt Science Talent Genius, der er et initiativ for højt begavede børn i grundskolens ældste klasser, støttet af Egmont Fonden. Evalueringen har undersøgt, i hvilket omfang en grundskoles praksis ændrer sig i forhold til talentarbejde, når lærere er på talentkursus og elever er på talentcamps. Resultatet peger på, at lærerne, og i nogen grad skolen, får blik for højtbegavede børn – til glæde for alle i klassen.