Science Talent Academy giver unge mod på at beskæftige sig med natur- og biovidenskab

En 3-årig periode med observationer, interviews og surveys har vist, at de unges udbytte af forløbet Science Talent Academy er spændende udfordringer og motiverende måder at arbejde på i laboratoriet. Besøg på virksomheder og i forskermiljøer har givet dem et godt indblik i de miljøer og problemstillinger, man kan arbejde med inden for det natur- og biovidenskabelige felt. Derudover har de unge udbygget både deres private og deres professionelle netværk. Forløbet har resulteret i, at de unge har fået lyst til at videreuddanne sig og arbejde inden for det natur- og biovidenskabelige felt.