Science Talent Academy giver unge mod på at beskæftige sig med natur- og biovidenskab

Forløbet Science Talent Academy har givet de fleste af deltagerne nye udfordringer, viden om det natur- og biovidenskabelige områdes muligheder, samt understøttet deres interesse og motivation for at fortsætte inden for feltet.

En 3-årig periode med observationer, interviews og surveys har vist, at de unges udbytte af forløbet Science Talent Academy er spændende udfordringer og motiverende måder at arbejde på i laboratoriet. Besøg på virksomheder og i forskermiljøer har givet dem et godt indblik i de miljøer og problemstillinger, man kan arbejde med inden for det natur- og biovidenskabelige felt. Derudover har de unge udbygget både deres private og deres professionelle netværk. Forløbet har alt i alt resulteret i, at de unge har fået lyst til at uddanne sig videre og arbejde inden for det natur- og biovidenskabelige felt.