Rammer, forventningsafstemning, indhold og kontinuitet er fire væsentlige parametre, når skoler og virksomheder skal samarbejde om naturfagsundervisningen

NEUC har i evalueringen af projektet Fremtidens skole identificeret udfordringer og muligheder ved naturfagslæreres samarbejde med lokale virksomheder om at udvikle fællesfaglig naturfagsundervisning. Evalueringen peger på fire temaer, som det er vigtigt at rette opmærksomheden imod, når et skole-virksomhedssamarbejde skal fungere: at lærerteamet har rammer, der understøtter deres samarbejde med virksomheden, at sikre forventningsafstemning mellem lærere og virksomhed om elevernes læring, at omsætte virksomhedens praksis til naturfagligt indhold i undervisningen og kontinuitet i samarbejdet mellem lærere og virksomhed.