Radionauterne bidrager til 4-10 årige børns viden og interesse for naturfaglige emner

Radionauternes podcastformat bidrager med sin nye og unikke formidlingsform til børns viden om og interesse for naturfaglige emner.

Gennem interviews, survey og observationer i løbet af evalueringens 3-årige periode ses det, at Radionauterne bidrager til at stimulere børnenes nysgerrighed og bidrager med ny viden til både børn og forældre.
Podcasten bruges hyppigt i private hjem, men evalueringen indikerer, at der er et stort potentiale for implementering af den i dagtilbud, omend dette forudsætter at den tilpasses eksisterende strukturer og aldersgrupper.