Vi er fra Københavns Universitet og Astra

NEUC drives i et samarbejde mellem Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) på Københavns Universitet og Astra – det nationale naturfagscenter. Det giver os mulighed for at trække på et stort netværk af eksperter til evaluering af lige præcis din naturfagsindsats. Evalueringsopgaver hos NEUC bliver typisk udført i et samarbejde mellem konsulenter fra begge institutioner. Astra er ansvarlig for den daglige ledelse og administration.

 

Vi styrker naturfagsindsatser
I Danmark investeres hvert år mange ressourcer i udviklingsprojekter, som skal give naturfagene et løft. NEUC er etableret for at sikre og videreudvikle kvaliteten af naturfaglige udviklingsprojekter, så de skaber reelle forandringer af praksis. Med den rigtige vejledning tidligt i projektforløbene kvalificerer vi projekternes design og indhold og sikrer, at videnopsamling og formidling af resultater tænkes med fra begyndelsen.

Det gør vi ved at:

  • Indgå som vejledere, evaluatorer og undervisere i naturfagsindsatser.
  • Støtte aktørerne, så de opnår optimal sammenhæng mellem mål og midler i deres projekter.
  • Samarbejde med aktørerne om udvikling af deres projekter, så indsatsen kan informere praksis og forankres.
  • Indhente og formidle viden fra praksis og forskning i Danmark og udlandet.

Styregruppe
Arbejdet i NEUC følges tæt af en styregruppe bestående af lektor Jan Sølberg fra Københavns Universitet og udviklingschef Dorte Salomonsen fra Astra.

NEUC blev stiftet i 2014.