Nye undervisningsforløb i Planetarium er for eleverne forbundet med stort fagligt udbytte

Elever som har deltaget i Planetariums nye undervisningsforløb oplever at have fået et stort fagligt udbytte.

NEUC har gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som fokuserer på elevernes udbytte af Planetariums nye undervisningsforløb. Undersøgelsen viser, at eleverne generelt oplever at have fået et stort fagligt udbytte og samtidig oplever at have lært noget nyt. Elevernes selvoplevede udbytte lader dog til at være afhængig af, om eleverne i forvejen har en interesse for planeter og rummet. Omvendt lader det ikke til at have nogen betydning for elevernes selvoplevede udbytte, at de har modtaget undervisning i emnet inden besøget.