NEUC kortlægger science-fritidsaktiviteter for Villum Fonden

En landsdækkende kortlægning af science-fritidsaktiviteter, som peger på, at der er mangel på udbud af science-fritidsaktiviteter, der kan dyrkes på regelmæssig og kontinuerlig basis.

Hvilke science-fritidsaktiviteter udbydes i Danmark – og hvor kunne der sættes ind? NEUC har for Villum Fonden lavet en landsdækkende kortlægning af science-fritidsaktiviteter, som peger på, at der er mangel på udbud af science-fritidsaktiviteter, der kan dyrkes på regelmæssig og kontinuerlig basis.

De aktiviteter som udbydes koncentreres omkring de større byer – dette gælder også en stor del af de initiativer, som principielt burde være landsdækkende. Det primære faglige fokus for de kortlagte science-fritidsaktiviteter er teknologi, hvorimod de naturvidenskabelige områder som geografi og kemi er ringe repræsenteret.