Mangel på kontinuerlige fritidsaktiviteter med et science-relateret indhold

Kortlægning viser, at børn og unge ikke har mulighed for at gå til en science-fritidsaktivitet på regelmæssig basis – særligt uden for de store byer.

NEUC har for VILLUM FONDEN lavet en landsdækkende kortlægning af science-fritidsaktiviteter, som peger på, at der er mangel på udbud af science-fritidsaktiviteter, der kan dyrkes på regelmæssig og kontinuerlig basis.

De aktiviteter, som udbydes, koncentreres omkring de større byer – dette gælder også en stor del af de initiativer, som principielt burde være landsdækkende. Det primære faglige fokus for de kortlagte science-fritidsaktiviteter er teknologi, hvorimod de naturvidenskabelige områder som geografi og kemi er ringe repræsenteret.