NEUC evaluerer DRs teknologiprojekt ultra:bit

Et fælles lærings- og undervisningsprojekt udviklet af DR, tilbyder elever på en skoleårgang mulighed for at lære kodning, teknologi og digital dannelse. 90% af alle elever, der i sommeren 2018 begyndte i 4. klasse, har fået deres egen micro-computer, som de kan bruge til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning.

En landsdækkende surveyundersøgelse blandt 1298 elever og 52 lærere i 4.-6. klasse har
vist, at læringsindsatsen ultra:bit er med til at styrke elevers interesse for teknologi
og kodning. Eleverne viser især interesse for det legende, kreative og frie element, samt det at lykkes med noget ved at bruge micro:bits. Undersøgelsen fandt også, at ultra:bit støtter både
pigers og drenges interesser inden for teknologi og kodning.

NEUC evaluerer fra 2018-2023 ultra:bit-indsatesen ift. elevernes udbytte herunder deres teknologiforståelse, forståelse af kodning, nysgerrighed over for teknologi og kritisk stillingtagen til teknologi. Derudover gennemføres en undersøgelse blandt lærere af deres oplevede udbytte ift. at opnå kompetencer inden for kodning, teknologiforståelse og digital kreativitet. Og endelig undersøges også indsatsens forankring i skolerne. Nedenfor er delrapporter af den samlede evaluering.