NEUC evaluerer DRs teknologiprojekt ultra:bit

Et fælles lærings- og undervisningsprojekt udviklet af DR, tilbyder elever på en hel skoleårgang mulighed for at lære kodning, teknologi og digital dannelse

Et fælles lærings- og undervisningsprojekt udviklet af DR, tilbyder elever på en hel skoleårgang mulighed for at lære kodning, teknologi og digital dannelse. 90% af alle elever, der i sommeren 2018 begyndte i 4. klasse, har fået deres egen micro-computer, som de kan bruge til at udvikle digitale færdigheder gennem leg og undervisning.

NEUC skal undersøge elevernes udbytte af aktiviteterne i ultra:bit-indsatsen ift. teknologiforståelse, forståelse af kodning, nysgerrighed over for teknologi og kritisk stillingtagen til teknologi. Derudover gennemføres en undersøgelse blandt lærere af deres oplevede udbytte ift. at opnå kompetencer inden for kodning, teknologiforståelse og digital kreativitet. Og endelig undersøges også indsatsens forankring i skolerne.