Naturvidenskabs­festivalen understøtter skolers kapacitets­opbygning

Naturvidenskabsfestival lykkes med at inspirere lærere til at udvikle naturfagsundervisningen.

Naturvidenskabsfestival lykkes med at inspirere lærere til at udvikle naturfagsundervisningen.

NEUC har evalueret Astras Naturvidenskabs­­festival i et 3-årigt projekt. Evalueringen er gennemført som et kvalitativt casestudie på 3 skoler med fokus på, hvordan skolerne arbejder med festivalen. Evalueringen viser, at Naturvidenskabsfestivalen understøtter skolernes kapacitetsopbygning af naturfagsundervisningen på lærer- og elevniveau og virker inden for de eksisterende organisatoriske rammer. Festivalens styrke ligger i inspirere lærerne til at udvikle naturfagsundervisningen.