Naturvidenskabs­festivalen understøtter skolers kapacitets­opbygning

Naturvidenskabsfestival lykkes med at inspirere lærere til at udvikle naturfagsundervisningen.

NEUC har evalueret Astras Naturvidenskabs­­festival i et 3-årigt projekt. Evalueringen er gennemført som et kvalitativt casestudie på tre skoler med fokus på, hvordan skolerne arbejder med festivalen. Evalueringen viser, at Naturvidenskabsfestivalen understøtter skolernes kapacitetsopbygning af naturfagsundervisningen på lærer- og elevniveau og virker inden for de eksisterende organisatoriske rammer. Festivalens styrke ligger i at inspirere lærerne til at udvikle naturfagsundervisningen.