Naturvidenskabs­festivalen understøtter skolers kapacitets­opbygning

NEUC har evalueret Astras Naturvidenskabsfestival i et 3-årigt projekt.

NEUC har evalueret Astras Naturvidenskabs­­festival i et 3-årigt projekt. Evalueringen viser, at Naturvidenskabs­festivalen understøtter skolernes kapacitetsopbygning af naturfagsundervisningen på lærer- og elevniveau og virker inden for de eksisterende organisatoriske rammer. Festivalens styrke ligger i inspirere lærerne til at udvikle naturfagsundervisningen. Samtidig har festivalen potentiale til at understøtte kapacitetsopbygningen på skoleniveau ved at målrette indsatser mod skoleledelser og kommunale nøglepersoner.