Naturlig-Vis – et målbart boost til naturfagene

Naturlig-Vis tilførte et målbart boost til naturfagene på de deltagende skoler – særligt i form af et omfattende kompetenceløft.

NEUC har evalueret det 4-årige udviklingsprojekt Naturlig-Vis. Naturlig-Vis tilførte et målbart boost til naturfagene på de deltagende skoler – særligt i form af et omfattende kompetenceløft. Evalueringen afdækker dog også en række punkter, som bør have kommunernes opmærksomhed.