Myrejagten skaber tættere forbindelse mellem videnskab og samfund

Projektet Myrejagten viser at borgervidenskab dvs. citizen science-projekter kan engagere familier i naturvidenskab.

NEUC har for Statens Naturhistoriske Museum evalueret citizen science-projektet Myrejagten, hvor familier med børn undersøger, hvordan myrearter påvirkes af ændringer i nærmiljøet. Projekter som Myrejagten, der medinddrager frivillige borgere, skaber tættere forbindelse mellem videnskab og befolkning. Desuden viser evalueringen, at citizen science (borgervidenskab) rummer store potentialer for at engagere familier i naturen og naturvidenskab.