Matematiske escape rooms understøtter elevers anvendelse af matematiske kompetencer

De matematiske escape rooms på Garderhøjfortet bidrager til at vække og understøtte elevers interesse for matematik og giver anledning til, at eleverne anvender matematiske kompetencer.

På Garderhøjfortet i Gentofte er der udviklet tre matematiske escape rooms med landets forsvar som case. NEUC har gennem observationer af elevers besøg i de tre escape rooms og interviews med elever og lærere undersøgt elevernes interesse for og udbytte af besøg i de matematiske escape rooms. Flere elever giver udtryk for, at de ikke har lært noget nyt ved at være på besøg i et escape room, og de giver samtidig udtryk for at et besøg giver dem mulighed for at anvende matematik, som de kender i forvejen, i en ny og anderledes kontekst.