Masseeksperimentet 2021 engagerer eleverne i forskellig grad

De fleste elever deltager aktivt i Masseeksperimentet 2021, men deres engagement varierer. Eleverne har fået viden om indeklima, men der er forskel på, om de oplever, at de kan handle på denne viden.

NEUC har gennem kvalitative og kvantitative metoder undersøgt elevers engagement og handlekompetence i Masseeksperimentet 2021. Evalueringen viser, at de fleste elever er aktivt deltagende i eksperimentet, men deres engagement varierer. Indeklima fremstår som en autentisk problemstilling for eleverne, og de oplever, at de har fået ny viden om indeklima. Samtidig er der forskel på, om eleverne synes, at indeklima er relevant, og om de oplever, at de kan handle på denne viden.

/Rapport_Masseeksperimentet_2021