Mange potentialer i arbejdet med engineering i skolen

Kortlægningen af engineering indsatser viser, at der er en række potentialer i arbejdet med engineering, og ligeledes en række udfordringer.

Engineering i Skolen er en stor national indsats, som har til formål at bringe engineering ind i naturfagsundervisningen i grundskolen. NEUC har som en del af projektets indledende fase foretaget en praksiskortlægning, der analysere hvilke indsatser der fremmer engineering i undervisningen.