Måling af langsigtede virkninger skal planlægges tidligt i indsatsen

Engineering i Skolen er en stor national indsats, som opererer med en horisont på 10 år.

Engineering i Skolen er en stor national indsats, som opererer med en horisont på 10 år. Selv om alle 10 år endnu ikke er finansieret, er det vigtigt allerede nu at have en langsigtet plan for, hvordan indsatsens effekter kan måles.

NEUC har været involveret i indsatsen allerede i ansøgningsfasen. Det betyder, at vi tidligt i forløbet kan designe en evaluering, som kan måle effekter på langt sigt. Vi udvikler et specielt tilpasset evalueringsredskab, som på nationalt plan skal måle udviklingen af engineering i undervisningen. Desuden har vi gennemført en praksiskortlægning, som skal informere projektet.