Junior-Geologerne inspirerer naturvejledere til deres formidling af geologifaglig viden til grundskoler

Naturvejledere finder inspiration i de materialer, som Junior-Geologerne har stillet til rådighed og især Geo-kitkassen fremhæves i at have fungeret efter hensigten for både naturvejledere og de deltagende elever.

Resultaterne fra surveys og interviews viser at naturvejledere med begrænset geologisk viden oplever stort udbytte af projektet, mens geologi-stærke naturvejledere finder inspiration og sparring i naturvejleder-netværket. Ydermere vurderer naturvejledere, at eleverne er begejstrede for besøgene på naturskolerne navnlig undervisningens interaktive karakter og det faktum, at undervisningen foregår udenfor.