Naturfagsmaraton styrker naturfagene

Naturfagsmaraton motiverer eleverne, understøtter lærernes arbejde i naturfagene og understøtter den naturfaglige kultur.

NEUC har gennemført en evaluering af Naturfagsmaraton for Naturvidenskabernes Hus i perioden medio 2019 til ultimo 2022.

Evalueringen viser at Naturfagsmaraton er med til at motivere og skabe interesse for naturfag hos eleverne og er anledning for lærerne til at arbejde med de naturfaglige kompetencer, engineeringkompetencerne, åbne opgaver og vejlederrollen. Naturfagsmaraton kan gennem opgaverne påvirke de arbejdsmetoder, som lærerne anvender i naturfagene, understøtte lærerne i at udvikle deres arbejdsmetoder og understøtte gode arbejdsprocesser for eleverne. Evalueringen viser ligeledes at Naturfagsmaraton understøtter den naturfaglige kultur dels ved at skabe rammer for deltagelse på kommunalt niveau og dels ved at skabe synlighed for naturfagene i kommunerne og på skolerne.