Hverdagsfysik understøtter det undersøgende arbejde i fysikundervisningen i gymnasiet

Hverdagsfysik har udviklet undervisningsforløb, der understøtter det undersøgende arbejde i fysik i gymnasiet. Det er imidlertid udfordrende at arbejde undersøgende i undervisningen, fordi undervisningen i forvejen ligger i faste rammer.

NEUC har evalueret projektet Hverdagsfysik. Den afsluttende evaluering er baseret på kvalitative interviews med fysiklærere, der har gennemført et eller flere af forløbene i deres undervisning. Evalueringen viser, at projektet er lykkedes med at udvikle forløb, der understøtter elevernes undersøgende arbejde, fx at udvikle og teste hypoteser, opstille forsøg og indhente og analysere data. Lærerne peger på, at det at arbejde undersøgende ofte er tidskrævende, og at det kan være udfordrende at få forløbene til at passe ind i fysikundervisningen, som gerne ligger i meget faste rammer.