Skal I i gang med et naturfagligt projekt, tilbyder NEUC formidling af resultaterne fra projektopstart til projektafslutning

Vi formidler jeres naturfaglige projekt

Skal I i gang med et udviklingsprojekt inden for det naturfaglige område, tilbyder NEUC at videreformidle projektets processer og resultater til interessenter. Alt sammen med henblik på at udbrede, synliggøre og skabe forankring. NEUC tager altid udgangspunkt i netop jeres behov og ønsker. Vi sætter os grundigt ind i jeres og projektets strategiske krav, og leverer en kvalificeret, specielt tilpasset formidlingsplan, som indeholder løbende formidling og opsamling på projektprocesser, -resultater og –produkter.

NEUC’s medarbejdere er tilknyttet Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet (IND) og NTS-centeret, center for undervisning i natur, teknik og sundhed. Vi har i den forbindelse et stort netværk inden for det naturfaglige område samt gode samarbejdsrelationer i både ind- og udland.

Via diverse kanaler, er vi i stand til at udbrede jeres projektprocesser, -resultater og –produkter til en lang række relevante interessenter. 

Ud over at være synlige og aktive til naturfaglige konferencer, anvender vi både analoge og digitale medier. Alt sammen med henblik på at skabe strategisk forankring af jeres projekt.

Formidling gennem NEUC skaber interesse for projekterne, for undervisning og uddannelser så ndre skoler kan finde inspiration til at udvikle egne ideer.

Til højre kan I se et eksempel på, hvordan et formidlingsforløb kan foregå. Det indledende møde er uforpligtende og gratis!