Engineering kan løfte naturfagene

Engineering i skolen’ er i omfang og tidshorisont en unik satsning inden for naturfagene i Danmark, som på grund af sin brede tilgang kan få national gennemslagskraft. Indsatsen har foreløbigt frembragt en dansk engineering-didaktik, konkrete undervisningsmaterialer, et evalueringsredskab til måling af engineeringkompetence og en målrettet kompetenceudvikling blandt naturfagslærere i fire kommuner og på professionshøjskoler. Der er gennemgående tegn på, at elevernes motivation for at arbejde med naturfag kan øges ved at arbejde med engineering. Desuden peger resultaterne på vigtigheden af at have en tæt kontakt til forvaltningen og eventuelt til naturfagskoordinatoren i en kommune for at sikre, at indsatsen bliver tilpasset kommunen.

Kombinationen af undervisningsmaterialer, kompetenceudvikling og evaluering baseret på samme engineering-didaktik udgør et stærkt tilbud til naturfagslærerne og vil potentielt kunne styrke samarbejdet mellem lærere på skolerne og danne grundlag for målrettede undervisningsforløb, der kan udgøre en rød tråd gennem hele grundskoleforløbet.