En skræddersyet forandringsteori bidrager til at sikre en målrettet effekt

I tæt samarbejde med projektlederen for projekt Science Talent Academy udvikler vi en forandringsteori, som vil give overblik over projektets aktiviteter, succeskriterier og målepunkter. Ofte har projekter mange forskellige mål. Nogle mål er beskrevet i projektbeskrivelsen, mens andre ikke er udtalte. En skræddersyet forandringsteori bidrager til at skabe sammenhæng mellem aktiviteter og mål og medvirker til at sikre projektets kortsigtede og langsigtede virkninger.

Med udgangspunkt i den udviklede forandringsteori gennemfører vi efterfølgende en evaluering af projektet.