Kategori Udvalgte

Pipette og reagensglas, stock foto

Rammer, forventningsafstemning, indhold og kontinuitet er fire væsentlige parametre, når skoler og virksomheder skal samarbejde om naturfagsundervisningen

NEUC har i evalueringen af  projektet Fremtidens skole identificeret udfordringer og muligheder ved naturfagslæreres samarbejde med lokale virksomheder om at udvikle fællesfaglig naturfagsundervisning. Evalueringen peger på fire temaer, som det er vigtigt at rette opmærksomheden imod, når et skole-virksomhedssamarbejde skal…