Kategori Cases

NEUC har blandt andet gennemført evaluering af DRs ultra:bit, kortlægning af science fritidsaktiviteter for Villum Fonden og anbefalinger til natur­videnskabelige kampagner for Børne- og Undervisningsministeriet.

Unsplash stock foto 01

Behovsanalyse i tæt samarbejde med projektejer

Henover sommeren 2018 har NEUC hjulpet en projektgruppe i Billund Kommune med en behovsanalyse om pædagogiske aktiviteter og undervisning indenfor natur- og miljø. Formålet har været at bidrage til at etablere et grundlag for beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes…

Unsplash stock foto 04

NEUC evaluerer DRs teknologiprojekt ultra:bit

Et fælles lærings- og undervisningsprojekt udviklet af DR, tilbyder elever på en skoleårgang mulighed for at lære kodning, teknologi og digital dannelse. 90% af alle elever, der i sommeren 2018 begyndte i 4. klasse, har fået deres egen micro-computer, som…

Mange potentialer i arbejdet med engineering i skolen

Kortlægningen af engineering indsatser viser, at der er en række potentialer i arbejdet med engineering, og ligeledes en række udfordringer. Engineering i Skolen er en stor national indsats, som har til formål at bringe engineering ind i naturfagsundervisningen i grundskolen.…