Kategori Cases

NEUC har blandt andet gennemført evaluering af DRs ultra:bit, kortlægning af science fritidsaktiviteter for Villum Fonden og anbefalinger til natur­videnskabelige kampagner for Børne- og Undervisningsministeriet.

Myre på et blad

Myrejagten skaber tættere forbindelse mellem videnskab og samfund

Projektet Myrejagten viser at borgervidenskab dvs. citizen science-projekter kan engagere familier i naturvidenskab. NEUC har for Statens Naturhistoriske Museum evalueret citizen science-projektet Myrejagten, hvor familier med børn undersøger, hvordan myrearter påvirkes af ændringer i nærmiljøet. Projekter som Myrejagten, der medinddrager…

Unsplash stock foto 05

Naturlig-Vis – et målbart boost til naturfagene i tre kommuner

Projektet Naturlig-Vis er gennem en systematisk indsats lykkes med en kapacitetsudvikling i kommunerne og et betydeligt kompetenceløft til lærerne. NEUC har evalueret det 4-årige udviklingsprojekt Naturlig-Vis. Naturlig-Vis tilførte et målbart boost til naturfagene på de deltagende skoler – særligt i…

Unsplash stock foto 01

Behovsanalyse i tæt samarbejde med projektejer

Henover sommeren 2018 har NEUC hjulpet en projektgruppe i Billund Kommune med en behovsanalyse om pædagogiske aktiviteter og undervisning indenfor natur- og miljø. Formålet har været at bidrage til at etablere et grundlag for beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes…

Unsplash stock foto 04

NEUC evaluerer DRs teknologiprojekt ultra:bit

Et fælles lærings- og undervisningsprojekt udviklet af DR, tilbyder elever på en skoleårgang mulighed for at lære kodning, teknologi og digital dannelse. 90% af alle elever, der i sommeren 2018 begyndte i 4. klasse, har fået deres egen micro-computer, som…