Kategori Cases

NEUC har blandt andet gennemført evaluering af DRs ultra:bit, kortlægning af science fritidsaktiviteter for Villum Fonden og anbefalinger til natur­videnskabelige kampagner for Børne- og Undervisningsministeriet.

engineer-the-future-pressebillede-1-mikael-schlosser

Engineering kan løfte naturfagene

‘Engineering i skolen’ er i omfang og tidshorisont en unik satsning inden for naturfagene i Danmark, som på grund af sin brede tilgang kan få national gennemslagskraft. Indsatsen har foreløbigt frembragt en dansk engineering-didaktik, konkrete undervisningsmaterialer, et evalueringsredskab til måling…

Plastik flaske på strand, stock foto

Naturvidenskabs­festivalen understøtter skolers kapacitets­opbygning

Naturvidenskabsfestival lykkes med at inspirere lærere til at udvikle naturfagsundervisningen. NEUC har evalueret Astras Naturvidenskabs­­festival i et 3-årigt projekt. Evalueringen er gennemført som et kvalitativt casestudie på tre skoler med fokus på, hvordan skolerne arbejder med festivalen. Evalueringen viser, at…

Barn i rød jakke og gummistøvler, stock foto

Anbefalinger til evalueringstilgange i naturfag

Rapporten fremdrager de centrale evalueringsfaglige problemstillinger og tilgange i naturfagsundervisningen og kommer med syv konkrete anbefalinger til det videre arbejde med evaluering i naturfag. Rapporten er udarbejdet for Børne- og undervisningsministeriet og udpeger centrale evalueringsfaglige problemstillinger og tilgange. I rapporten…

Unsplash stock foto 06

Science Talent Genius fremmer talentarbejdet

Det er til glæde for alle i klassen at skolen får blik for højtbegavede børn, at læreren er på talentkursus og eleverne på talentcamps. NEUC har evalueret Science Talenters projekt Science Talent Genius, der er et initiativ for højt begavede…