Kategori Cases

NEUC har blandt andet gennemført evaluering af DRs ultra:bit, kortlægning af science fritidsaktiviteter for Villum Fonden og anbefalinger til natur­videnskabelige kampagner for Børne- og Undervisningsministeriet.

Pipette og reagensglas, stock foto

Rammer, forventningsafstemning, indhold og kontinuitet er fire væsentlige parametre, når skoler og virksomheder skal samarbejde om naturfagsundervisningen

NEUC har i evalueringen af projektet Fremtidens skole identificeret udfordringer og muligheder ved naturfagslæreres samarbejde med lokale virksomheder om at udvikle fællesfaglig naturfagsundervisning. Evalueringen peger på fire temaer, som det er vigtigt at rette opmærksomheden imod, når et skole-virksomhedssamarbejde skal fungere:…