Behovsanalyse i tæt samarbejde med projektejer

Henover sommeren 2018 har NEUC hjulpet en projektgruppe i Billund Kommune med en behovsanalyse om pædagogiske aktiviteter og undervisning indenfor natur- og miljø. Formålet har været at bidrage til at etablere et grundlag for beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med udvikling af et evt. natur- og miljøskoletilbud i Billund Kommune.

NEUC gennemførte en online spørgeskemaundersøgelse blandt interessenter i dagtilbud og skoler og faciliterede to workshops med udvalgte interessenter fra dagtilbud og skoler. På de to workshops lyttede projektgruppen fra Billund Kommune til interessenternes diskussioner og efterfølgende faciliterede NEUC en workshop i projektgruppen, hvor den opsamlede viden blev analyseret og syntetiseret i fællesskab.

På baggrund af dette har NEUC afleveret en rapport med resultater og anbefalinger til Billund Kommunes videre arbejde.