Animationsevents øger elevers forståelse af naturfaglige begreber

Animationer af naturens fænomener kan, i strukturerede events, give eleverne et stort fagligt udbytte og virke engagerende og motiverende.

I efteråret 2017 evaluerede NEUC en række events, som alle havde animationer af naturens fænomener som omdrejningspunkt. Evalueringen viste, at en overvejende del af de elever, der deltog på animationseventene, fik øget deres forståelse af naturfaglige begreber og sammenhænge og fik øgede animationstekniske kompetencer.